ο σωρός δίσκων υποβάλλει σε φυγοκέντρωση

το ανοξείδωτο υποβάλλει σε φυγοκέντρωση, φυγοκεντρικός διαχωριστής στερεών, Διαχωριστής χυμού.