Δίσκος πετρελαίου διαχωριστικό

ο κωνικός δίσκος υποβάλλει σε φυγοκέντρωση, το κύπελλο δίσκων υποβάλλει σε φυγοκέντρωση.