Οριζόντια φυγόκεντρος Διαχωριστής/Διαυγαστής

συνεχής οριζόντιος υποβάλλει σε φυγοκέντρωση, Η βιομηχανική καράφα υποβάλλει σε φυγοκέντρωση, η καράφα λάσπης υποβάλλει σε φυγοκέντρωση.