Φυγοκεντρικός διαχωριστής νερού πετρελαίου

φυγοκεντρικός στερεός υγρός διαχωριστής, θαλάσσιος διαχωριστής νερού πετρελαίου, διαχωριστής νερού μαζούτ.