Διαχωριστής γάλακτος και κρέμας

βιομηχανικός διαχωριστής κρέμας, βιομηχανικός διαχωριστής γάλακτος, φυγοκεντρικός διαχωριστής κρέμας.