βιομηχανικός διαχωριστής πετρελαίου

βιομηχανικός διαχωριστής νερού πετρελαίου, βιομηχανικός συνεχής υποβάλλει σε φυγοκέντρωση, διαχωριστής σωρών δίσκων.