Φυγοκεντρικές φίλτρο διαχωριστικό

φυγοκεντρικός διαχωριστής στερεών, συνεχής φυγοκεντρικός διαχωριστής, Φυγοκεντρωτής διαχωριστών δίσκων.