Κάθετο φίλτρο φύλλων πίεσης

οριζόντιο φίλτρο πίεσης πιάτων, κάθετο φίλτρο πιάτων, κάθετο φίλτρο φύλλων μετάλλων.